Medlemskab

Der er to medlemsformer

Interessemedlemskab
Aktivt medlemskab


Interessemedlemskab

Med et interessemedlemskab støtter du foreningens arbejde, og du vil blive underrettet om de særlige arrangementer, som bliver afviklet i årets løb.

Du er naturligvis også altid velkommen til at komme forbi og kigge ind. Du bliver sikkert lukket ind, hvis der er nogen hjemme.

Et Interessemedlemskab koster kr. 100,- om året (2016). Kontingentet gælder et regnskabsår, hvilket vil sige fra 1. januar til og med 31. december.

Aktivt medlemskab

Hvis du tegner et Aktivt medlemskab, kan du bruge Gulddysse Kulturgård, når det passer dig. Der er således adgang stort set alle dage mellem klokken 8 og 23.
Du åbner selv med den nøglebrik, som du får udleveret mod et depositum på kr. 200,-.
Der er installeret alarm, som automatisk tilsluttes og frakobles. Undgå derfor at gå ind for tidlligt og blive for sent.

Til gengæld forventer vi af dig, at du er villig til at indgå i et forpligtende fælleskab, som det er afspejlet i vores bomærke "Kunst og Samvær".
Som aktiv forpligter du dig til at være med i de forskellige opgaver, der er på det værksted, du tilmelder dig. Det kan være rengøring en gang imellem.
Du forpligter dig også til at stille dig til rådighed som kustode mindst en gang hvert andet år, når vi har en af vore udstillinger - mindst tre pr. år.
Da vi er mange aktive medlemmer, bliver det ikke nogen stor belastning for den enkelte.

Vi kan i øjeblikket byde på veludstyrede værksteder til fremstilling af keramik, inklusive drejeskiver, ovn og mulighed for rakubrænding. 
Der er redskaber og maskiner til fremstilling af smykker i sølvværkstedet.
Billedværkstedet rummer mange staffelier, og der er plads til at bruge dem.
En gruppe arbejder med tekstiler og syning.
En anden gruppe arbejder med og i papir.
Glasværkstedet har ovn og redskaber til fremstilling af glaskunst.
På keramik-, glas- og smykkeværkstederne betales et startgebyr, som benyttes til indkøb af fælles forbrugsmaterialer.

Som aktivt medlem er du velkommen til at bidrage med forslag og initiativer til anden kreativ og kunstnerisk udfoldelse på gården.

Et Aktivt medlemskab koster kr. 450,- halvårligt (2016).

Indmeldelse

Du kan melde dig ind ved at udfylde nedenstående 

Automatisk og elektronisk indmeldelse:

Interessemedlemskab eller aktivt medlemskab
Som aktivt medlem på Gulddysse Kulturgård kan du udfolde din kreativitet med den kunstart du holder af i et gensidigt inspirerende miljø.

Det er en forudsætning for at kunne tegne et aktivt medlemskab inden for keramik-, smykke- og glasarbejder at du har tilegnet dig viden/erfaring igennem arbejde med disse kunstarter eller har erhvervet dig en basisviden på kursus arrangeret af et oplysningsforbund eller lignende.

Ved aktivt medlemskab bedes du markere dit interesseområde:
Markér ønskede aktivitet(er):


____________________________________________________________________________________
Gulddyssevej 70, Gundsømagle, 4000 Roskilde    *    formand@gulddyssegaard.dk